Nadační fond Jana Pernera

Statutární orgány Nadačního fondu Jana Pernera

Správní rada Nadačního fondu Jana Pernera:
Předseda: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

Místopředsedové: Jaroslav Zedník, starosta města Česká Třebová
Ing. Martin Bílek, statutární město Pardubice

Členové: Ing. František Bernášek
Ing. Milena Foglarová
Mgr. Jan Joza
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
Ing. Karel Pivoňka, CSc.
Doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
Doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.
neobsazena 2 místa ve Správní radě

Revizor: Prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.

Sekretariát: Mgr. Tatiana Volková