Integrované dopravní systémy

30. ročník konference proběhne 15.–16. května 2023
na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice

Jan Perner ilustrace

První informace o 30. ročníku

Ve dnech 15. – 16. května 2023 se uskuteční již 30. konference „Integrované dopravní systémy“. Pořadateli jsou tradičně Institut Jana Pernera, o.p.s. a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, na jejíž půdě se jubilejní 30. ročník bude konat jako součást oslav 30 let od založení Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Záštitu nad konferencí převzali pan Ing. Ladislav Němec, vrchní ředitel Sekce dopravní Ministerstva dopravy a pan doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Partnery jsou Ministerstvo dopravy, České dráhy, a.s., Oltis Group, a.s., mediálním partnerem je Busportál.

Již tradičně je první den věnován vystoupení zástupců Odboru veřejné dopravy MD, dopravců, organizátorů veřejné dopravy a dalších odborníků z České i Slovenské republiky. Potvrzeno je i vystoupení odborníka z Chorvatska. Jak je zvykem, je pro posluchače na závěr prvního dne připravena zajímavá akce, tentokrát návštěva Kunětické hory a gotického hradu z 15. století (přeprava tam i zpět je možná s využitím autobusu MHD, jedoucího od univerzity).

V současné době je program konference v přípravě s možností rezervovat čas pro další zájemce o vystoupení. Prosíme o tomto záměru co nejdříve kontaktovat odborného garanta konference, pana doc. Ing. Pavla Drdlu, Ph.D. (pavel.drdla@upce.cz).

Ostatní zájemci o účast na konferenci prosím, kontaktujte paní Ing. Milenu Foglarovou (tel. 723 382 154, email: milena.foglarova@perner.cz), která Vám předá další podrobnější informace a případně zapíše mezi účastníky a vystaví fakturu pro úhradu vložného.

Pro bližší seznámení s obsahem minulých konferencí lze na webu www.perner.cz/ids nahlédnout do informací o průběhu a závěrech minulých konferencí, které jsou na tomto webu archivovány. Mohou Vás inspirovat pro obsah Vašeho vystoupení.

Současně sdělujeme, že vložné na tuto konferenci se nemění a je dlouhodobě ve stejné výši 2 541 Kč vč. DPH 21 % (2 100 Kč bez DPH).

Organizátoři konference se těší na Vaši hojnou účast!

O konferenci

Konference je od roku 1993 každoroční akcí pro zájemce i organizátory přípravy a provozování integrovaného dopravního systému hromadné přepravy osob (IDS).


Pokračuje v tradici seminářů pořádaných Institutem Jana Pernera, o.p.s., Univerzitou Pardubice, Ministerstvem dopravy, Krajskými úřady a ve spolupráci s organizátory IDS České republiky.

Je významnou příležitostí k objasnění předmětné problematiky, jakož i vzájemné výměny zkušeností z jednotlivých IDS.

Pokud byste se chtěli konference zúčastnit NAPIŠTE NÁM
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy, rok 2017
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy, rok 2016
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy, rok 2021
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy, rok 2012

Závěry z konferencí

Partneři