Institut Jana Pernera, o.p.s.

Statutární orgány Institutu Jana Pernera, o.p.s.

Statutární zástupce:Ředitel:
Ing. Karel Pivoňka, CSc.

Správní rada:
Předseda:
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

Členové:
Ing. Martin Bílek
Ing. Milan Kment
prof. Ing. Ladislav Koudelka, CSc.
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
Ing. Jiří Slezák
Jaroslav Zedník
Doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.

Dozorčí rada:Předseda:
prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.

Členové:
Ing. František Bernášek
Ing. Vladimír Sokolík