Institut Jana Pernera, o.p.s.

Integrované dopravní systémy

Odborná konference pro zájemce a organizátory přípravy a provozování integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

Příspěvky z konference "IDS 2019"

13. - 14. 5. 2019 Žďár nad Sázavou


Soubor všech příspěvků z konference "IDS 2019" je možné stáhnout ve formátu .zip (104 MB).

Jednotlivé příspěvky autorů jsou uvedeny v sekci "Informace a závěry".