Institut Jana Pernera, o.p.s.

Integrované dopravní systémy

Odborná konference pro zájemce a organizátory přípravy a provozování integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

Účastníci XXIV. konference Integrované dopravní systémy,

konané ve dnech 15. – 16. 5. 2017 ve Žďáru nad Sázavou v Hotelu Jehla


Šedivým pozadím jsou zvýraznění přednášející.

Příjmení Jméno Titul Organizace
Bartoš Pavel Ing. Kraj Vysočina
Bártová Martina Ing. Ministerstvo dopravy
Borka Jindřich Ing. ČD – Informační Systémy, a.s.
Brachtl František Ing. KOVED Zlín
Cadra Michal Ing. Česká spořitelna, a.s.
Čaloud Stanislav Ing. Jihomoravský kraj
Dokoupilová Jana Ing. Statutární město Olomouc
Drdla Pavel doc. Ing. Ph.D. Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
Dulíková Pavla Ing. Pardubický kraj, Krajský úřad Pardubického kraje
Dvořák Karel Ing., Ph.D. Vysoká škola polytechnická Jihlava
Fiala Petr Ing. ČD, a.s. ROC Jihlava
Fidrmuc Lukáš Ing. DPM Brna, a.s.
Foglarová Milena Ing. Institut jana Pernera, o.p.s.
Fojtík Martin Ing. Statutární město Ostrava
Magistrát
Fojtíková Petra Ing. ARRIVA MORAVA a.s.
Gašparík Jozef Doc., Ing. Žilinská univerzita v Žilině
Heindl Martin Bc. ČVUT Praha, Fakulta dopravní
Horáček Vít Mgr. Dopravní podnik města Děčína
Horažďovský Patrik Ing. ČVUT Praha, Fakulta dopravní
Horský Jiří Ing. KORDIS Brno
Chval Martin Mgr. PMDP Plzeň
Jarolím Zdeněk Mgr. Jihomoravský kraj
Jaško Pavel Ing. KORID LK, spol. s r.o. Liberec
Jeřábek Jakub Ing. KÚ Ústeckého kraje
Ježek Dalibor Ing. Jihomoravský kraj
Kalousek Jiří   IVECO CZECH REPUBLIC,a.s.
Kavanová Markéta Ing. Jalubí
Kočíb Zdeněk Bc. ČD, a.s. GŘ 015, ROC Zlín
Kohutka Radim Ing. ROPID Praha
Košatková Miroslava Ing. Hlavní město Praha - MHMP
Košťál Karel Mgr. Jihomoravský kraj
Kotík Jan RNDr. Sdružení pro dopravní telematiku
Krpatová Natálie Ing. Pardubický kraj, Krajský úřad Pardubického kraje
Krušinský Radim   ČD – Informační Systémy, a.s.
Latislav Richard Ing. ZDAR, a.s. Žďár nad Sázavou
Lonský Tomáš Ing. Nad Kapličkou 400
Sázava
Matějec Jiří Ing. Olbrachtova 1053/34, Praha 4
Michalčík Ondřej JUDr. Ministerstvo dopravy
Michálek Josef Ing. JIKORD České Budějovice
Milec Ivo   Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy
Mládek Jan Ing. Koordinátor IDS Karlovarského kraje, p. o.
Moravec Petr   OREDO Hradec Králové
Mošová Silvie Ing. Moravskoslezský kraj
Mudrych Pavel Mgr. Jihomoravský kraj
Myšková Jana Ing. Kraj Vysočina
Navrátil Zdeněk Mgr. Město Žďár
Němec Jan Bc. Kraj Vysočina
Němec Lukáš Bc. Kraj Vysočina
Novák Martin   ČD, a.s. ROC Jihlava
Nováková Marta Ing. ČD,a.s. ROC Olomouc
Ortman Pavel Ing. DPM České Budějovice
Pastrňák Michal Ing. ARRIVA MORAVA a.s.
Vágner Ludmila Ing. Ústecký kraj
Pivoňka Karel Ing., CSc. Institut Jana Pernera, o.p.s.
Pohl Jiří Ing. Siemens
Ponický Ján Ing. Žilinská univerzita v Žilině
Procházka Pavel Ing. IDSK, p.o. Středočeský kraj)
Routnerová Jitka Ing. Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy
Růžička Jaroslav Ing. Středočeský kraj
Řezáčová Eva Ing. Jihomoravský kraj
Sláčik Libor Ing. Bc Zlínský kraj
Sliacky Milan Ing. ČVUT FD Praha
Staňková Miroslava Ing. ROPID Praha
Stejskal Aleš Ing. KODIS Česká asociace organizátorů
veřejné dopravy
Strapáčová Andrea Bc. Moravskoslezský kraj
Studnička Václav Ing. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Suchý Zdeněk   Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Šošolík Jiří Ing. Zlínský kraj
Štainc František   Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Štěpánek Jiří   Dopravní podnik města Děčína
Švecová Jana Ing. Pardubický kraj, Krajský úřad Pardubického kraje
Švingr David Ing. ČSAD SVT Praha
Tomčík Petr Ing.et Ing. ROPID Praha
Suchánková Kateřina Ing. KIDSOK Olomouc
Tvrdý David   Ministerstvo dopravy
Ulrich Michal Ing. Ministerstvo dopravy
Vaňata Petr Mgr. OREDO Hradec Králové
Vařeková Renata   Statutární město Olomouc
Vegner Jan Ing. Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy,
Veselý Marek Ing. Jihomoravský kraj
Veselý Josef Ing. DPM Brna, a.s.
Vichta František Ing. Ministerstvo dopravy
Vodrážka Jiří Ing. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Vyka Miroslav   Svaz cestujících ve veřejné dopravě, z.s.
Záhumenská Zdenka Ing. Žilinská univerzita v Žilině

Seznam účastníku podle organizací:

Ministerstvo dopravy JUDr. Ondřej Michalčík, Ing. František Vichta, Ing. Michal Ulrich, Ing. Martina Bártová, David Tvrdý
Kraj Vysočina Krajský úřad: Bc. Jan Němec, Ing. Jana Myšková, Ing. Pavel Bartoš, Bc. Lukáš Němec,
ČD Regionální obchodní centrum Jihlava: Ing. Petr Fiala, Martin Novák
Jihomoravský kraj Krajský úřad: Mgr. Pavel Mudrych, Ing. Dalibor Ježek, Ing. Stanislav Čaloud, Ing. Eva Řezáčová, Ing. Marek Veselý, Mgr. Karel Košťál, Mgr. Zdeněk Jarolím
DPMB: Ing. Josef Veselý, Ing. Lukáš Fidrmuc
Kordis: Ing. Jiří Horský
Jihočeský kraj DPM České Budějovice: Ing. Pavel Ortman
JIKORD: Ing. Josef Michálek
Moravskoslezský kraj Krajský úřad: Bc. Andrea Strapáčová, Ing. Silvie Mošová
Statutární město Ostrava: Ing. Martin Fojtík
KODIS: Ing. Aleš Stejskal
Arriva Morava: Ing. Petra Fojtíková, Ing. Michal Pastrňák
Kraj Zlínský Krajský úřad: Ing. Bc. Libor Sláčik, Ing. Jiří Šošolík
KOVED: Ing. František Brachtl
ČD Regionální obchodní centrum Zlín: Bc. Zdeněk Kočib
Olomoucký kraj Statutární město Olomouc: Ing. Jana Dokoupilová, Renáta Vařeková
ČD Regionální obchodní centrum Olomouc: Ing. Marta Nováková
KIDSOK: Ing. Kateřina Suchánková
Pardubický kraj Krajský úřad: Ing. Pavla Dulíková, Ing. Jana Švecová, Ing. Natálie Krpatová
OREDO: Mgr. Petr Vaňata
Ústecký kraj Krajský úřad: Ing. Jakub Jeřábek,
Dopravní podnik města Děčína: Jiří Štěpánek, Mgr. Vít Horáček, Ing. Ludmila Vágner Pavlovičová
Královehradecký kraj OREDO: Mgr. Petr Vaňata, Petr Moravec
Liberecký kraj Korid: Ing. Pavel Jaško
Karlovarský kraj KIDS Karlovarského kraje: Ing. Jan Mládek
Plzeňský kraj PMDP: Mgr. Martin Chval
Středočeský kraj IDSK, p.o.: Ing Pavel Procházka, Ing. Jaroslav Růžička
Praha Magistrát hl.m. Prahy: Ing, Jan Vegner, Ing. Jitka Routnerová, Ivo Milec, Ing. Miroslava Košatková
ROPID: Ing.Ing. Petr Tomčík, Ing. Miroslava Staňková, Ing. Radim Kohutka
DP hl.m.Prahy: Ing. Jiří Vodrážka, Ing. Václav Studnička, Zdeněk Suchý, František Štainc
Univerzita Pardubice,
Dopravní fakulta Jana Pernera
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
ČVUT Fakulta dopravní Ing. Michal Sliacky, Bc. Heindl Martin, Ing. Horažďovský Patrik
Žilinská univerzita v Žilině doc. Ing. Jozef Gašparík, Ph.d., Ing. Zdenka Záhumenská, Ing. Ján Ponický
VŠ polytechnická Jihlava Ing. Karel Dvořák, Ph.D.
Institut Jana Pernera,o.p.s. Ing. Karel Pivoňka, CSc., Ing. Milena Foglarová
Svaz cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka
Sdružení pro dopravní telematiku RNDr. Jan Kotík
Město Žďár Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Richard Latislav
Siemens Ing. Jiří Pohl
Česká spořitelna Ing. Michal Cadra
ČD Informační systémy, a.s. Radim Krušinský, Ing. Jindřich Borka
ČSAD SVT Ing. David Švingr
IVECO Jiří Kalousek
  Ing. Markéta Kavanová
Ing. Tomáš Lonský – student
Ing. Jiří Matějec