Institut Jana Pernera, o.p.s.

Integrované dopravní systémy

Odborná konference pro zájemce a organizátory přípravy a provozování integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

Účastníci XXVI. konference Integrované dopravní systémy,

konané ve dnech 13. – 14. 5. 2019 ve Žďáru nad Sázavou v Hotelu Jehla


Šedivým pozadím jsou zvýraznění přednášející.

Příjmení Jméno Titul Organizace
Bártová Martina Ing. MD ČR
Borka Jindřich Ing. ČD Informační systémy
Brachtl František Ing.KOVED s.r.o.,Zlínský kraj
Buchníček Petr Oltis group
Bulíček Josef Ing. doc. Ph.D.Univerzita Pardubice, DFJP
Čaloud Stanislav Ing. Jihomoravský kraj
Čekal Jiří RNDr. Ph.D. JIKORD, s.r.o., Jihočeský kraj
Daněk Roman RPPI/06
Dokoupil Bohuslav Ing.Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Drdla Pavel Ing. doc. Ph.D. Univerzita Pardubice, DFJP
Dutko Martin Ing.KODIS. s.r.o., Moravskoslezský kraj
Filipczyk Radek Ing.EM Test ČR s.r.o.
Foglarová Milena Ing. IJP, o.p.s.
Fojtík Martin Ing.Statutární město Ostrava, magistrát
Henzl Václav Ing. CENDIS,s.p.
Horský Jiří Ing. KORDIS JMK,a.s., Jihomoravský kraj
Chvátal Tomáš Ing.Hlavní město Praha - Magistrát
Jadrníček Daniel Mgr. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Janečková Martina Ing. Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
Janšta Jiří Ing. ABIRAIL CZ s.r.o.
Jaško Pavel Ing. KORID LK s.r.o., Liberecký kraj
Jelínek Jindřich Mgr. Ph.d.Ústecký kraj
Jeřábek Jan Mgr. T-Mapy spol. s.r.o.
JeřábekJakub Ing. Krajský úřad Ústeckého kraje
Ježek Dalibor Ing. Jihomoravský kraj
Kolařík Petr Mgr.Jihomoravský kraj
Kosmáková Darja Mgr.MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář
Košatková Miroslava Ing. Hlavní město Praha - Magistrát
Kotík Jan RNDr. SDT
Kováč Juraj Bc. Cendis, s.p.
Krušinský Radim ČD-Informační systémy, a.s.
Kupka Vojtěch Ing. Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.
Latislav Richard Ing. Zdar, a.s. Žďár n.S.
Menčík Jaroslav Mgr. Ing. LLM Advokát
Michalčík Ondřej JUDr. Ministerstvo dopravy
Moravec Petr OREDO, s.r.o. IREDO-IDS Královehradeckého a Pardubického kraje
Mrkos Martin Ing., ACCA Starosta města Žďár nad Sázavou
Mudrych Pavel Mgr. Jihomoravský kraj
Nemec Peter Ing. Kraj ARRIVA Trnava
Němec Jan Bc. Kraj Vysočina
Němec Lukáš Bc. Kraj Vysočina
Neumaier Martin Ing. SŽDC, s.o.
Pivoňka Karel Ing.IJP, o.p.s.
Pohl Jiří Ing. Siemens
Pospíšil Otto Ing. Ph.D. KORID LK s.r.o. Liberecký kraj
Poštulková Silvie Ing. Moravskoslezský kraj-Krajský úřad
Routnerová Jitka Ing. Hlavní město Praha - Magistrát
Řezáčová Eva Ing. Jihomoravský kraj
Strapáčová Andrea Bc. Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
Šimůnek Jan Ing. ROPID, p.o.
Šošolík Jiří Ing.Zlínský kraj, odbor KŘ
Štěrba Roman doc. Ing. ČVUT FD
Šulcová Monika Ing. Liberecký kraj
Švingr David Ing. ČD-Informační systémy, a.s.
Tichý Jan Ing. Ph.D. ČVUT FD
Tomčík Petr Ing. et Ing. ROPID, p.o.
Vichta František Ing. Ministerstvo dopravy
Zvěřina Karel Ing. České Dráhy, a.s., generální ředitelství

Seznam účastníku podle krajů a organizací:

Kraj Vysočina Krajský úřad kraje Vysočina - Bc. Lukáš Němec, Bc. Jan Němec
Zlínský kraj Krajský úřad - Ing. Jiří Šošolík
KOVED Zlín - Ing. František Brachtl
Jihomoravský kraj Krajský úřad - Ing. Dalibor Čaloud, Ing. Dalibor Ježek, Mgr. Pavel Mudrych, Ing. Eva Řezáčová, Mgr. Petr Kolařík
KORDIS Brno - Ing. Jiří Horský
Jihočeský kraj JIKORD, s.r.o. - RNDr. Jiří Čekal, Ph.D.
Moravskoslezský kraj Krajský úřad - Ing. Martina Janečková, Bc. Andrea Strapáčová, Ing. Silvie Poštulková
KODIS, s.r.o. - Ing. Martin Dutko
Magistrát města Ostravy - Ing. Martin Fojtík
Liberecký kraj Krajský úřad - Ing. Monika Šulcová
Korid LK, s.r.o. - Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., Ing. Pavel Jaško
Středočeský kraj
a hl. město Praha
ROPID - Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Jan Šimůnek, Ing.et Ing. Petr Tomčík
Magistrát hl. m. Prahy - Ing. Miroslava Košatková, Ing. Tomáš Chvátal, Ing. Jitka Routnerová
Ústecký kraj Krajský úřad - Ing. Jakub Jeřábek, Mgr. Jindřich Jelínek, Ph.D.
Královehradecký
a Pardubický kraj
OREDO, s.r.o. - Petr Moravec
Ministerstvo dopravy JUDr. Ondřej Michalčík, Ing. František Vichta, Ing. Martina Bártová
Správa železniční
dopravní cesty, s. o.
Ing. Martin Neumaier
CENDIS, s. p. Ing. Václav Henzl, Bc. Juraj Kováč
České dráhy, a.s. Ing. Karel Zvěřina
České dráhy
- Informační systémy,a.s.
Ing. David Švingr, Radim Krušinský, Jindřich Borka
Vysoké školy Univerzita Pardubice DFJP - doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D., doc. Josef Bulíček, Ph.D.
ČVUT Fakulta dopravní - Dr. Ing. Roman Štěrba, Ing. Jan Tichý, Ph.D.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Ing. Bohuslav Dokoupil
Další subjekty ZDAR, a.s. – Ing. Richard Latislav
EM Test ČR, s.r.o. – Ing. Radek Filipczyk
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. – Mgr Daniel Jadrníček
ABIRAIL CZ s.r.o. – Ing. Jiří Janšta
T-Mapy, spol. s r.o. – Mgr. Jan Jeřábek
SDT – RNDr. Jan Kotík, CSc.
AK Mavericks – Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M.
Siemens – Ing. Jiří Pohl
ARRIVA Trnava – Ing. Peter Nemec
MT Legal, s.r.o. – Mgr. Darja Kosmáková
Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. – Ing. Vojtěch Kupka
Institut Jana Pernera, o.p.s. – Ing. Karel Pivoňka, CSc., Ing. Milena Foglarová
Městský úřad Žďáru nad Sázavou – starosta Ing. Martin Mrkos, ACCA